ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/04/28(UT)

Yuri Girin,Michel Jacquesson
Y.Girin,Michel.J

Yuri Girin(C-8 203mmSC)

[Yuri Girin :Sarov,Russia]

Michel Jacquesson (203mm SC)

[Michel Jacquesson : Sevigny-Waleppe (Ardennes) France]

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/04/29
2015/04/27